Flister (early warning)

De organisaties Flister en Flitsmeister verzamelen en verspreiden ‘Early Warning Data’ van het Nederlandse wegennet. De data wordt ingewonnen van alle objecten die een gevaar vormen op de rijbaan. Hierbij kan gedacht worden aan ambulances, politie, weginspecteurs, pijlwagens en botsabsorbers.

Door weggebruikers tijdig te waarschuwen voor aankomende gevaren op hun route wordt de veiligheid op het wegennet aanzienlijk verhoogd.

 

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

EBO van Weel heeft in samenwerking met Flister en Flitsmeister een koppelvlak opgesteld waarmee automatisch waarschuwingsberichten kunnen worden gegenereerd van verkeerssystemen die een gevaar vormen op de weg.

Op het moment dat een verkeerssysteem een gevaarlijk object vormt op een weggedeelte wordt automatisch de GPS-positie verzonden naar de servers van Traffic Fleet en Flister. De melding wordt geregistreerd en verwerkt tot een verkeersinformatie bericht. Het bericht wordt vervolgens opgehaald door verschillende verkeersapplicaties, waaronder Flitsmeister. De applicaties waarschuwen op hun beurt tijdig de weggebruikers die het object naderen.

Early warnings verkeersinformatie via Flitsmeister op uw smartphone

Verhoog de veiligheid voor wegwerkers

Er gebeuren op het drukbezette wegennet in Nederland nog teveel ongevallen met wegwerkers. Cijfers laten zien dat er de afgelopen jaren zelf een stijging van het aantal ongevallen is waar te nemen van enkele tientallen procenten. Door anderhalve kilometer van te voren een waarschuwingsbericht te pushen naar de navigatie of smartphone van aankomende weggebruikers wordt de veiligheid van wegwerkers verhoogd.

Early warnings verkeersinformatie via Flitsmeister op uw smartphone

Minder apparatuur = minder kosten

Een ander belangrijk voordeel van de koppeling is dat er geen extra apparatuur geïnstalleerd hoeft te worden in het voertuig of object. De reeds aanwezige hardware, software en connectiviteit in het systeem kan gebruikt worden voor het genereren en verzenden van de automatische waarschuwingsmeldingen. Hierdoor bespaart men al snel op kosten voor installatie en onderhoud.

Veiliger werken voor weginspecteurs door integratie van de GO112
icon-contact
Vraag een demo aan!