CDMS gecertificeerd

Verkeersmaatregelen tijdens de Nuclear Security Summit

Het wegennet in Nederland wordt elke dag groter en innovatiever. Steeds meer systemen langs de weg informeren en adviseren de weggebruikers over het kiezen van de juiste route. Voor een gedeelte van deze systemen heeft Rijkswaterstaat het CDMS-systeem laten ontwikkelen (Centraal Drip Management Systeem). Middels dit systeem kunnen drips en parkeerverwijzingsystemen automatisch of handmatig worden aangestuurd.

Mobiele verkeerssystemen waren tot op heden nog niet te bedienen vanuit het CDMS. Echter was er wel behoefte naar het automatisch schakelen van bijvoorbeeld tekstwagens vanuit de verkeerscentrale. Zeker bij grootschalige wegwerkzaamheden en omleidingen biedt dit een belangrijk voordeel. EBO van Weel heeft naar aanleiding van deze vraag met haar tekstwagens en bermdrips het CDMS-validatieproces doorlopen van Rijkswaterstaat. En met succes. EBO van Weel is sinds november 2013 officieel CDMS gecertificeerd!

Een tekstwagen of bermdrip van het fabricaat EBO van Weel kan vanaf nu vanuit elke verkeerscentrale in Nederland worden aangestuurd middels het CDMS. Het kan hierdoor meelopen met voorgedefinieerde scenario’s en automatisch geschakeld worden op bijvoorbeeld reistijd of parkeerroutes.

EBO van Weel is gecertificeerd met CDMS om verkeerssystemen direct vanuit de verkeerscentrale aan te sturen