Koppeling verkeerscentrale

Een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat, Provincie of stad speelt een belangrijke rol in de mobiliteitsoplossingen. Tot voor kort waren vooral permanente verkeerssystemen opgenomen in de infrastructuur van de verkeerscentrale. Vanaf heden is het echter ook mogelijk om tijdelijke mobiele verkeerssystemen op te nemen in de infrastructuur en regelscenario’s. Hierdoor krijgen operators en verkeerskundigen meer grip op tijdelijke verkeerssituaties.

Meer grip op tijdelijke verkeerssituaties

Tijdelijke verkeerssituaties vormen meestal veel overlast voor de weggebruikers, zeker in druk bevolkte gebieden. Een goed opgezet en stuurbaar mobiliteitsplan is hierbij van essentieel belang. Echter zijn tijdelijke verkeerssituaties vaak slecht stuurbaar voor verkeerskundigen omdat deze worden beheerd en uitgevoerd door de aannemerij. Een zwaar ongeval op een snelweg of omleidingsroute door een stad kan hierdoor voor een verkeersinfarct zorgen.

Middels het koppelvlak met de verkeerscentrale kunnen verkeerskundige opdrachten en scenario’s worden uitgewisseld tussen de netwerkmanagement systemen. Hierdoor worden tijdelijke verkeerssituaties stuurbaar voor de verkeerscentrales.

BUKO Infrasupport Pijlwagen op Weena in Rotterdam klein

Geen hardware- en softwarewijzigingen

Dankzij het koppelvlak tussen Traffic Fleet en de andere netwerk management systemen zijn er geen modificaties meer nodig aan de hardware en software van het systeem. Om te koppelen met dergelijke centrales waren er voorheen wijzigingen benodigd in de gateway (hardware) en protocollen (software). Dit leidde tot hoge installatie- en onderhoudskosten voor de eigenaar van het systeem. Dankzij de koppeling kan de originele hardware en software behouden blijven.

Geen hardware wijzingen benodigd door slimme koppeling verkeerssystemen met verkeerscentrale

Eenvoudig meedraaien in regelscenario's

Verkeerskundigen en operators van verkeerscentrales werken continue middels voorgedefinieerde regelscenario’s. Middels het koppelvlak is mogelijk om tijdelijke verkeerssystemen ook mee te programmeren in dergelijke scenario’s.

Een product kan in Traffic Fleet voor een bepaalde periode worden vrijgegeven aan een andere applicatie, waardoor deze zichtbaar wordt in de infrastructuur van de verkeerscentrale. Tijdens werkzaamheden en incidenten kunnen operators nu direct sturen en schakelen om de doorstroming zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Bermdrip-koppeling-verkeerscentrale
icon-contact
Vraag een demo aan!