Release Notes

Versie 3.7, 9 oktober 2020
 • Productdetails

  De validatie van data-invoer betreft een product is verbeterd.

 • Bibliotheek

  Het uploaden van animaties via Traffic Fleet werkt nu ook indien dezelfde animatie al op het product staat en deze animatie daarna nog is aangepast.

  De wijze waarop plaatjes worden weergegeven zijn aangescherpt conform het aantal geselecteerde kleuren.

 • Traffic Fleet - algemeen

  In de gehele applicatie zijn de vertalingen nagegaan en daar waar nodig uitgebreid en aangepast.

  Tevens zijn er verdere uitbreidingen doorgevoerd op het gebied van security.