Onderhoud en keuring

Periodiek onderhoud zorgt voor een verlenging van de levensduur. Tevens dient het ATP/FRC keurmerk na 6 jaar weer gecontroleerd te worden..

Periodiek onderhoud voorkomt hoge kosten

Vanwege economische en veiligheidsredenen is het verstandig om jaarlijks uw carrosserie te voorzien van onderhoud.

Tijdens een jaarlijkse ‘check’ worden alle functionaliteiten gecheckt, gebreken die kunnen zorgen voor onveilige situatie vroegtijdig opgespoord.

Ook vanuit economisch oogpunt is jaarlijks onderhoud van belang. Bijvoorbeeld wanneer een kleine schade in de bak is veroorzaakt en er later steeds meer water in loopt. Hoe langer er wordt gewacht met reparatie, hoe groter de schade aan het polyesterwerk.

Verleng uw ATP/FRC certificaat

Om het ATP of FRC/FNA certificaat op uw carrosserie te verlengen moet de carrosserie in goede staat verkeren. Hieronder worden enkele aspecten genoemd waarop gecontroleerd wordt:

  • Sluiten de rubbers de deuren nog goed af?
  • Zijn alle kitnaden goed afgesloten?
  • Zijn er geen schades aan de opbouw?

Als alles goed is bevonden wordt het certificaat met 3 jaar verlengd.

Laat u inspireren!