Reistijdinformatie

Wegwerkzaamheden, ongevallen, omleidingen en evenementen geven overlast voor de weggebruikers en omliggende omgeving. Het is belangrijk om tijdens dit soort situaties het verkeer tijdig te reguleren en adviseren. Een handig hulpmiddel hiervoor is het tonen van reistijdinformatie.

Middels reistijdinformatie worden weggebruikers geholpen om de duur van hun route beter in te schatten. Ze kunnen hierdoor een keuze maken om eventueel een ander traject te kiezen richting hun eindbestemming.

Adviseer weggebruikers over de vertraging

De reistijdinformatie kan eenvoudig worden geconfigureerd in Traffic Fleet. Wanneer de trajecten zijn geprogrammeerd kunnen één of meerdere systemen langs de weg worden opgesteld. Van elk traject wordt vervolgens middels Floating Car Data (FCD) via een algoritme de reistijd ingewonnen. De actuele reistijd wordt direct weergeven op het verkeerssysteem. Zodra de vertraging op het traject toeneemt wordt deze binnen enkele seconden ververst. De weggebruikers zijn op deze manier altijd op de hoogte van de actuele routeduur.

Uw smartphone genereert anonieme Floating Car Data (FCD)

Om reistijd te genereren maken we gebruik van Floating Car Data. Van een smartphone of voertuig kan het GPS-signaal uitgelezen worden in tijd en ruimte. Door dit anonieme GPS-signaal te verwerken kunnen er reistijden worden berekend met eventuele vertragingen. Hierbij worden de huidige- en historische meetgegevens in een algoritme met elkaar gecombineerd tot een juiste waarde.

De Floating Car Data technologie biedt echter meer voordelen. Het is namelijk niet meer nodig om voorzieningen als meetsensoren op het traject te installeren. Dit bespaart direct in kosten voor installatie en onderhoud! De technologie kent daarnaast geen beperkingen aan de locatie en hierdoor kan reistijdinformatie worden ingewonnen op rijkswegen, provinciale wegen en lokale wegen.

Dynamische reistijd informatie gebaseerd op Floating Car Data en Google verkeersinformatie

Voorkom hinder tijdens evenementen

Tijdens evenementen kan er grote hinder ontstaan voor de weggebruikers. Om dit te voorkomen is ook hier een juist advies van groot belang. Langs de verschillende routes naar het evenement kunnen de systemen worden opgesteld. In het kader van dynamisch verkeersmanagement kunnen er reistijdinformatie en automatische omleidingsroutes worden geprogrammeerd. Loopt het verkeer vast op een bepaalde route, dan wordt er op basis van ingewonnen data direct geschakeld met voorgeprogrammeerde omleidingsroutes.

Dynamische reistijd informatie gebaseerd op Floating Car Data en Google verkeersinformatie

Bekijk de foto's

icon-contact
Vraag een demo aan!