Filedetectie

Het inzetten van filedetectie is niet nieuw op de Nederlandse snelwegen. De eerste ontwikkelingen voor verkeerssignalering en het AID-systeem (Automatische Incident Detectie) dateren uit de jaren ’70. Het systeem wordt onder andere gevoed door data afkomstig van detectielussen uit het wegdek.

Echter de toepassing van filedetectie op mobiele verkeerssystemen op basis van Floating Car Data (FCD) is een nieuwe innovatieve techniek met veel voordelen. Het is accurater dan de traditionele systemen, heeft een groter bereik en is daarnaast kostenbesparend doordat er geen randapparatuur nodig is langs het traject. 

Accurater dankzij Floating Car Data

Door de toepassing van filedetectie op basis van Floating Car Data kunnen weggebruikers accurater worden gewaarschuwd op aankomende files. Met het traditionele systeem op basis van detectielussen kan er file worden gemeten per segment van 300 meter. Middels Floating Car Data zijn metingen mogelijk per segment van 50 meter!

Het systeem is hierdoor in staat om nauwkeuriger een file te meten waardoor aankomend verkeer eerder kan worden gewaarschuwd. Dit alles verhoogd de veiligheid van de weggebruikers.

Filedetectie

Geen randapparatuur = lagere kosten

Floating Car Data wordt ingewonnen door anonieme metingen van smartphones en voertuigen op het traject. Door de toepassing is het gebruik van radarapparatuur en detectielussen verleden tijd. Dit bespaart direct op kosten voor installatie en onderhoud van de randapparatuur.

Daarnaast zijn er ook geen werkzaamheden meer nodig om de apparatuur te installeren, plaatsen en te onderhouden wat ook weer besparing oplevert. Maar nog belangrijker: geen wegafzettingen betekent minder hinder voor het verkeer!

Tekstwagen uitgerust met file-detectie en file informatie op baiss van Floating Car Data

Toepasbaar op alle wegen

Een belangrijk en uniek voordeel is dat Floating Car Data niet alleen ingewonnen wordt op wegen waar meetsystemen staan, maar op praktisch alle wegen. De data is namelijk afkomstig van voertuigen met mobiele telefoons met internetverbinding of navigatieapparatuur aan boord.

Dit maakt het mogelijk filedetectie toe te passen op autosnelwegen, provinciale wegen en ook lokale wegen. De data is namelijk beschikbaar van routes die lopen van deur tot deur.

Nienhuis Mobiele rijstrook signalering (MRS) met Swarco LED-display en Traffic Fleet software
icon-contact
Vraag een demo aan!