Early warning verkeersinformatie

Er gebeuren op het drukbezette wegennet nog teveel ongevallen met weggebruikers en wegwerkers. Cijfers laten zien dat er de afgelopen jaren zelf een stijging van het aantal ongevallen is waar te nemen van enkele tientallen procenten. Door een kilometer van te voren een waarschuwingsbericht te pushen naar de applicatie of  navigatie van aankomende weggebruikers wordt de veiligheid op het wegennet aanzienlijk verhoogd!

Early warning verkeersberichten kunnen worden gegenereerd van alle systemen die een gevaar vormen op de rijbaan zoals bijvoorbeeld pijlwagens, botsabsorbers, inspectievoertuigen en vluchtstrookwagens.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

EBO van Weel heeft in Traffic Fleet een koppelvlak opgesteld waarmee automatisch Early Warning verkeersberichten kunnen worden gegenereerd van systemen die in hun functie een gevaar vormen op de rijbaan.

Op het moment dat een systeem een gevaarlijk object vormt wordt automatisch de actuele dataset verzonden naar de servers van Traffic Fleet. De melding wordt geregistreerd en verwerkt tot een verkeersinformatiebericht. Het bericht wordt vervolgens opgehaald door verschillende verkeersapplicaties en serviceproviders, zoals bijvoorbeeld Flitsmeister en Waze. De applicaties waarschuwen op hun beurt tijdig de weggebruikers die het systeem naderen.

Early warnings verkeersinformatie via Flitsmeister op uw smartphone

Verhoog de veiligheid voor wegwerkers

Wegwerkers en weginspecteurs staan vaak in zeer gevaarlijke omstandigheden. Dit zijn situaties waarbij weggebruikers worden geconfronteerd met een onvoorziene wijziging op hun route. Bijvoorbeeld een afgesloten rijbaan door een incident of versmalde rijstroken door wegwerkzaamheden. Met de Early Warning veiligheidsmodule wordt het aankomend verkeer vooraf gewaarschuwd voor de nieuwe verkeerssituatie. De weggebruiker heeft zo meer tijd om het rijgedrag aan te passen wat direct leidt tot veiligere verkeerssituaties en minder ongevallen.

Early warnings verkeersinformatie via Flitsmeister op uw smartphone

Minder apparatuur = minder kosten

Een ander belangrijk voordeel van de Early Warning veiligheidskoppeling is dat er niet altijd extra apparatuur geïnstalleerd hoeft te worden in het voertuig of systeem. De reeds aanwezige hardware, software en connectiviteit kan gebruikt worden voor het genereren en verzenden van de automatische waarschuwingsberichten. Hierdoor bespaart men al snel op kosten voor installatie en onderhoud.

Veiliger werken voor weginspecteurs door integratie van de GO112
icon-contact
Vraag een demo aan!