Terugblik Smart Mobility Dag 2018

Aftermovie Smart-Mobility dag

Klik op foto's van de dag

Waarom dit evenement?

Bij EBO van Weel merken wij dat marktpartijen en overheden die betrokken zijn bij tijdelijke verkeersmaatregelen nog relatief onbekend zijn met Smart Mobility toepassingen. Deze partijen zijn vaak nog niet op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen welke bijdragen aan o.a. een verbeterde verkeersdoorstroming en een significante verhoging van de verkeersveiligheid voor automobilisten en wegwerkers.

Oorzaak
Binnen de branche van tijdelijke verkeerssystemen bevindt zich een grote afstand tussen de producent van Smart Mobility toepassingen en de daadwerkelijke eindgebruiker. Ontwikkelaars verkopen haar producten aan marktpartijen die op hun beurt deze producten weer verhuren aan de eindgebruikers (marktpartij of overheid).

De eindgebruikers hebben te weinig zicht op de beschikbare toepassingen of worden door onwetendheid van de marktpartij niet goed geïnformeerd.

SMART MOBILITY DAG 2018

Doel van de dag

Het doel van de dag was om alle partijen op de hoogte brengen van de Smart Mobility mogelijkheden. Technieken die vandaag de dag al ingezet kunnen worden op ‘tijdelijke’ verkeerssystemen en ontwikkelingen die verwacht kunnen worden binnen nu en drie jaar.

Dankzij de presentaties van o.a. Rijkswaterstaat, Prov. Noord-Holland en de Gemeente Rotterdam is een duidelijk beeld ontstaan waar de wegbeheerders (eindgebruikers) de komende jaren naar streven.

DAGDEEL 1: gerenommeerde sprekers

SPREKERSFOTO_V3

De dag ging van start met sprekers uit verschillende sectoren met onder andere het Rijk, Provincie en gemeente en marktpartijen. Hieronder ziet u een overzicht van de sprekers:

Organisatie Spreker Onderwerp
Rijkswaterstaat Eeltje Hoekstra Smart-Mobility Landelijke niveau
Prov. Noord-Holland Jeannet van Arum-Weggemans Smart-Mobility provinciaal niveau
Gemeente Rotterdam Michel Mostert Blik van nu tot 5 jaar
Swarco NL Freek van der Valk Intelligente VRI / Bereik
Flister/Flitsmeister Toine van Buul Early Warning signalen via smartphone
EBO van Weel Benny van Weel Toekomst van Smart mobility voor mobiele systemen
EBO van Weel Justin Koster de rol van Software voor smart mobility

DAGDEEL 2: praktijk test (Flitsmeister + cooperatieve systemen)

SMART MOBILITY DAG 2018

Het tweede deel van de Smart Mobility dag bood de mogelijkheid om de besproken technologieën werkelijk te ervaren. De Port of Rotterdam stelde de Vondelingenweg ter beschikking. Hier stond een opstelling bestaande uit een tekstwagen ten behoeve van voorwaarschuwing, twee mobiele rijsstrook signaleringen (MRS) en een Actiewagen om één rijbaan af te sluiten.

De praktijktest-auto was uitgevoerd met een smartphone met daarop Flitsmeister (connected systemen) en een tablet met  WiFi-P ontvangst (cooperatieve systemen). In beide gevallen werden de bijrijders gewaarschuwd middels een Early Warning signaal.

 

Wij danken onze partners voor hun bijdrage

PARTNERS VOOR SMART MOBILITY DAG
PARTNERS VOOR SMART MOBILITY DAG