Traffic Fleet gekoppeld met alle RWS verkeerscentrales

Meer grip op tijdelijke verkeersmaatregelen

Een goed opgezet mobiliteitsplan is van groot belang voor het goed uitvoeren van tijdelijke verkeersmaatregelen. Echter zijn de verkeersmaatregelen vaak slecht stuurbaar, omdat deze worden beheerd en uitgevoerd door de aannemerij.

Operators hebben weinig grip op deze situaties, wat ervoor kan zorgen dat er meer overlast plaatsvindt dat nodig is. Middels het koppelvlak met de verkeerscentrale kunnen verkeerskundige opdrachten en scenario’s worden uitgewisseld tussen de netwerkmanagement systemen. Hierdoor worden tijdelijke verkeerssituaties stuurbaar voor de verkeerscentrales.

Koppeling verkeerscentrale Rijkswaterstaat en Traffic Fleet voor tijdelijke verkeersmaatregelen

Scenario's van verkeerscentrales nu op tijdelijke systemen

Dankzij een koppeling op serverniveau tussen Traffic Fleet en de verkeerscentrales kunnen alle tijdelijke systemen vanaf nu meedraaien in de scenario’s van de centrale.

De operator heeft hierdoor volledige grip op de verkeerssituatie door zowel permanente als tijdelijke verkeersmaatregelen aan te sturen. Alle verkeerscentrales van Rijkswaterstaat zijn gekoppeld:

  • Verkeerscentrale Noordwest-Nederland – Velsen
  • Verkeerscentrale Noord- en Oost-Nederland – Wolfheze
  • Verkeerscentrale Midden-Nederland – Utrecht
  • Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland – Rhoon
  • Verkeerscentrale Zuid-Nederland – Helmond

In de toekomst verwachten wij dat ook grootstedelijke gemeentes gekoppeld worden, om in druk bevolkte gebieden de verkeersdoorstroming te kunnen blijven garanderen.

Koppeling verkeerscentrale Rijkswaterstaat en Traffic Fleet voor tijdelijke verkeersmaatregelen

Live bij verkeerscentrale Utrecht en Heijmans

Heijmans heeft de primeur om haar tekstwagens te koppelen met de verkeerscentrale Utrecht. Sinds juni 2017 worden de tekstwagens aangestuurd middels een koppeling met de verkeerscentrale Utrecht voor de verbreding A1/A27.

Tevens blijven weggebruikers op de hoogte van omleidingsroutes en actuele reistijden welke worden geprojecteerd op de tekstwagens van Heijmans. Traffic Fleet verwerkt hiervoor Floating Car Data (FCD) tot actuele verkeersinformatie.

Lees voor meer informatie over dit project:
Verbreding A1/A27

icon-contact
Vraag een demo aan!